Skip to main content

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Πολιτική Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 649/2016.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EMMIS Ανώνυμη Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και Εφαρμογών» (εφεξής η «Εταιρεία») έχει πλήρως συμμορφωθεί με τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων όπως πλέον καθορίζονται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «GDPR»). Κύριο μέλημά μας είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε καθώς και η ασφαλής μετάδοση αυτών, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο προς τον σκοπό της επεξεργασίας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται είναι όσα έχουν κριθεί απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση σαφώς των καθορισμένων σκοπών της Εταιρείας οι οποίοι συνδέονται με την έκδοση των νομίμων παραστατικών, την τήρηση της εκάστοτε φορολογικής νομοθεσίας, τη διενέργεια τραπεζικών και λοιπών συναλλαγών με πελάτες, προμηθευτές και εξωτερικούς μας συνεργάτες, καθώς και την εκτέλεση λοιπών εργασιών που αφορούν το αντικείμενο μας, το οποίο είναι η κατασκευή και η εμπορία μετασχηματιστών χαμηλής τάσης και λοιπά προϊόντα ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ελέγχου και βελτιστοποίησης ενέργειας. Επίσης, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα με σκοπό τη διοργάνωση και προώθηση εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης και εκπαίδευσης συνεργατών, τεχνικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, φοιτητών και σπουδαστών.

Η Εταιρεία δεν προβαίνει σε κανενός είδους επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων πέραν αυτών που χρειάζονται για την εκτέλεση των μεταξύ των πελατών ή συνεργατών μας συμβάσεων ή για τη συμμόρφωσή της με τις διατάξεις του νόμου. Επίσης, δεν αποστέλλει ή μεταδίδει προσωπικά δεδομένα εκτός της Εταιρείας, σε άλλες εταιρείες ή φορείς, πέρα των όσων έχουν αυστηρά καθοριστεί για την εκτέλεση των εργασιών του αντικειμένου της ή όσων απαιτούνται από τις δημόσιες Αρχές.

Η Εταιρεία δεν διατηρεί αποθηκευμένα προσωπικά δεδομένα εκτός των εγκαταστάσεων της, συμπεριλαμβανομένων εξυπηρετητές δικτύου (servers) άλλων εταιριών ή σε παρόχους υπολογιστικού νέφους (Cloud). Για την προστασία των δεδομένων που η Εταιρεία επεξεργάζεται τηρείται η διαδικασία μεταφοράς αυτών το cloud κρυπτογραφημένο backup με τα κοινόχρηστα αρχεία της όπως και με τις βάσεις δεδομένων Oracle της εφαρμογής SEN. Ως εκ τούτου έχει λάβει όλα τα σύγχρονα τεχνολογικά μέτρα που είναι διαθέσιμα, φροντίζει για τη συνεχή επικαιροποίηση και αναβάθμιση τους παρακολουθώντας τις τρέχουσες εξελίξεις και έχει υλοποιήσει τις κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και προστασίας από απώλεια ή δολιοφθορά.

Στο πλαίσιο συμμόρφωσης προς το νέο κανονισμό GDPR, έχει προβλέψει τη δημιουργία συστήματος απόκρισης σε πιθανά αιτήματα που συνδέονται με την άσκηση των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων – υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων.

Τα δικαιώματα αυτά των φυσικών προσώπων είναι τα εξής:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: ενημέρωση σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε καθώς και τον τρόπο με τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε.
  • Δικαίωμα διόρθωσης:  δυνατότητα διόρθωσης, συμπλήρωσης ή επικαιροποίησης των δεδομένων.
  • Δικαίωμα στη λήθη: δυνατότητα διαγραφής των δεδομένων, εφόσον δεν εξυπηρετούν πλέον τον σκοπό της επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα εναντίωσης:  δυνατότητα εναντίωσης του υποκειμένου στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα: δυνατότητα μεταφοράς των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας κατόπιν  αιτήματος του υποκειμένου σε εύλογο χρονικό διάστημα και εφόσον είναι τεχνικά εφικτό.

Μπορείτε να απευθύνετε τα σχετικά αιτήματά σας στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή τηλεφωνικά στον αριθμό 2103460222.

Σκοπός της Εταιρείας είναι να ικανοποιήσουμε όλα τα αιτήματά σας μέσα σε διάστημα ενός μήνα. Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, που η ικανοποίηση του αιτήματος δεν θα είναι εφικτή, θα παρέχεται άμεσα στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα σχετική εξήγηση και κατά το μέτρο του δυνατού χρονική πρόβλεψη.

Για περισσότερες διευκρινήσεις/ερωτήσεις μπορείτε να απευθύνεστε στα ως άνω στοιχεία επικοινωνίας.